Rozšírené hľadanie
Streda 6. December 2023 |
meniny má Mikuláš

Sprostredkovateľ finančných služieb

Datum: 27.02.2017

V oblasti finančného zabezpečenia existuje veľký počet ich sprostredkovateľov. Vybrať si služby tej správnej inštitúcie nie je jednoduché. Každá sa snaží svojich klientov presvedčiť k tomu, aby využili práve jej služby a snaží sa im vsugerovať, že práve ona je to správne riešenie z hľadiska efektivity a hospodárnosti. 

Smerom ku klientom sa tiež inštitúcie snažia pretlačiť názor o tom, že ich produkty sú tou správnou voľbou a najlepším riešením, ktoré finančný trh ponúka. Klient od finančných služieb očakáva, že budú preňho mať určitý prínos. V súčasnosti je drvivá väčšina obyvateľov nútená ku využívaniu finančných produktov. Tento fakt je zapríčinený tým, že obyvatelia sú nútení tieto produkty využívať z dôvodu zabezpečenia ich základných životných potrieb (bývanie či poistenie), na druhej strane si však musia odložiť určité finančné prostriedky, ktoré budú v budúcnosti potrebovať. To je hlavným dôvodom automatickej tvorby dopytu po finančných službách. Každá spoločnosť má vyškolených svojich vlastných finančných sprostredkovateľov či poradcov. 

V oblasti výberu sprostredkovateľov je veľmi opatrnou aj spoločnosť winners group, ktorá sa pri ich výbere riadi viacerými kritériami. Od finančného sprostredkovateľa sa očakáva jeho proaktívny prístup voči klientovi – ochota riešiť finančné problémy klienta v akejkoľvek situácii. Ak má byť finančný sprostredkovateľ naozajstným odborníkom v tejto oblasti, do popredia by mal klásť záujmy svojho klienta. V tejto oblasti je veľmi dôležité pochopenie potrieb klienta. Klienti finančných sprostredkovateľov vyhľadávajú najmä z dôvodu šetrenia ich voľného času. Existuje nespočetne veľa inštitúcii a finančných produktov, v ktorých vôbec nie je jednoduché sa orientovať. Nie každý klient má čas či chuť stráviť niekoľko hodín študovaním rozličných materiálov či porovnávaním ponúk finančných inštitúcii. A práve v tomto spočíva hlavná úloha finančného sprostredkovania – sprevádzať klienta pri jeho finančných rozhodnutiach v snahe zabezpečiť mu lepšiu finančnú budúcnosť. Prvým krokom vo vzťahu finančný sprostredkovateľ-klient býva väčšinou vypracovanie podrobnej finančnej analýzy, aby finančný sprostredkovateľ už od začiatku dokázal finančnej situácii a potrebám klienta porozumieť čo najviac. 

Aby však aj finančný sprostredkovateľ mal pocit zadosťučinenia a jeho práca ho bavila, musí byť dostatočne finančne ohodnotený a motivovaný. Z finančného sprostredkovania mu plynie určité finančné ohodnotenie. Ak má byť finančné sprostredkovanie naozaj efektívne, musí mať pocit z dobrej vykonanej práce nielen samotný klient, ale aj spoločnosť, ktorá zabezpečuje finančné sprostredkovanie. Finančné sprostredkovanie by mali využiť najmä tí klienti, ktorí túžia po tom, aby ich financie boli maximálne zhodnotené. Finančné produkty sú vhodné takmer pre každého klienta, ktorí však disponuje určitým príjmom a môže si ich dovoliť. Aj keď sa na klientov finančné ponuky tlačia takmer z každého smeru, finančný trh neustále napreduje a vybrať si môže klient s akýmikoľvek požiadavkami.

Čítané: 2711 x